Informacje dla świadczeniobiorców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016 roku będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane od dnia 4 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1b, w pokoju nr 5, w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7-30 do 15-30. Piątek jest dniem pracy biurowej.

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

· Wnioski można składać już od 4 kwietnia 2016 r.

·Kto złoży wniosek od 4 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia 2016 roku

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące , licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

· Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok 2014,

– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( KRUS) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2014 rok,

– oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

– w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;

– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;

– dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

– orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Lądku-Zdroju oraz pod nr telefonu 74-81-47-160

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje dla świadczeniobiorców
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Beata Szychalska
Informację wytworzył:Monika Hetak
Data na dokumencie:04.03.2016
Data publikacji:04.03.2016 20:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż