Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek.

 

Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. Online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 

Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

czyli np. z wniosku złożonego w lipcu 2021 r. Świadczenie zostanie przyznane od lipca. Złożenie zatem wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. Oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.

Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

 

Uwaga szczegółowe informacje o programie 500+ są umieszczone w załączniku Informator Rodzina 500+

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia wychowawczego, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Lądku-Zdroju  ul. Zamenhofa 2, pod nr telefonu 74-81-47-160

 

 

Przypominamy, że piątek jest dniem pracy biurowej


 


 


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje dla świadczeniobiorców
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Beata Szychalska
Data publikacji:27.01.2021 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Szychalska
Data na dokumencie:27.01.2021
Informację aktualizował:Beata Szychalska
Data aktualizacji:27.01.2021 10:57