Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zmianami)  w dniu 25 października 1999r. Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju zgłosił do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, następujące zbiory danych osobowych prowadzone w  tut. Urzędzie:

1)      Ewidencja ludności i dowody osobiste

2)      Ewidencja działalności gospodarczej

3)      Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

4)      Wymiar podatkowy

5)      Windykacja podatków

6)      Ewidencja gruntów

7)      Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności kraju

8)      Urząd Stanu Cywilnego

9)      Sprawy wojskowe - rejestracja i pobór

10)  Naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

11)  Rejestr skarg Burmistrza Lądka-Zdroju

12) System gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Do rejestru GIODO zgłoszono także zbiór danych osobowych prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednak zgodnie ze stanowiskiem GIODO z dnia 10 lipca 2001r., zbiór ten nie podlega obowiązkowi rejestracji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarejestrowane zbiory danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Data publikacji:18.02.2009 15:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.07.2010
Informację aktualizował:Anna Chilicka
Data aktualizacji:20.12.2013 15:07