Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój  umożliwia przesyłanie przez interesantów wniosków i podań do urzędu w postaci elektronicznej.

Skrzynka Podawcza prowadzona jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem: http://epuap.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w systemie ePUAP:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.


 
 
 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:E-urząd
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Data publikacji:22.04.2009 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Chilicka
Data aktualizacji:30.12.2013 14:54