Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.06.2021 13:34 WR.271.5.2021.206 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej (II) – etap I
19.05.2021 13:44 WR.271.3.2021.206 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej - etap I
13.01.2021 11:25 WR.271.22.2020.206 Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza
16.12.2020 12:39 WR.271.21.2020.206 Realizacja na rzecz gminy zadania własnego gminy – utrzymania czystości i porządku w gminie.
16.12.2020 12:38 WR.271.20.2020.206 Wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Lądka-Zdroju
14.12.2020 12:33 WR.271.19.2020.206 Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych
17.06.2020 12:38 WR.271.8.2020.206 Wymiana pokrycia dachowego w budynkach stanowiących zasób Gminy Lądek-Zdrój
04.02.2020 12:31 WR.271.21.2019.206 Realizacja na rzecz gminy zadania własnego gminy – utrzymania czystości i porządku w gminie
16.12.2019 11:58 WR.271.20.2019.206 Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych
16.12.2019 11:55 WR.271.19.2019.206 Wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Lądka-Zdroju
07.02.2019 14:03 Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych w 2019 r.
02.01.2019 08:56 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - "Wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej"
11.12.2018 10:21 Letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta oraz obsługa sanitarna koszy ulicznych w 2019 roku
05.09.2018 11:15 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzka i część ul. Ogrodowej
23.08.2018 12:12 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Wykonywanie usług związanych z oczyszczaniem miasta. Letnie i zimowe oczyszczanie dróg w granicach administracyjnych miasta Lądek-Zdrój oraz obsługa sanitarna koszy ulicznych
09.03.2018 13:24 Informacja o udzieleniu zamówienia - "Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych"