Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.07.2022 09:04 Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości dla Kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i potoku Morawa
19.07.2022 15:14 Informacje i obwieszczenia Ministra Infrastruktury
08.06.2022 14:08 OGŁOSZENIE dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach w roku 2022
09.05.2022 12:48 Ogłoszenia i obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
05.04.2022 10:33 Obwieszczenia Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego
17.01.2022 13:56 Informacje Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie Polskiego Ładu
12.03.2021 09:28 OGŁOSZENIE dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach w roku 2021
12.03.2020 12:28 OGŁOSZENIE dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach 2020
29.11.2019 08:16 Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych
21.03.2019 12:46 Konkurs ofert - HPV 2019r.
17.04.2018 13:34 Konkurs ofert - HPV 2018r
06.03.2017 11:47 Konkurs ofert-HPV 2017r.
23.09.2016 12:45 Informacje i ogłoszenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
07.03.2016 07:59 Konkurs ofert - program HPV 2016
04.03.2015 08:54 Konkurs ofert- program HPV 2015
30.09.2014 13:42 Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości 2013,2014
14.04.2014 14:09 Konkurs ofert-HPV 2014
07.08.2013 10:58 Konkurs na wykonanie projektu graficznego herbu, pieczęci, flagi oraz pozostałych symboli gminy Lądek-Zdrój
18.04.2013 10:09 Konkurs ofert- HPV
28.08.2012 11:30 Konkurs ofert 2012 r. - HPV
21.08.2012 11:14 Informacja w sprawie zmiany warunków udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
31.07.2012 12:30 Konkurs ofert- OPS
25.04.2012 09:20 Oferty pracy
31.01.2012 15:20 Konsultacje społeczne 2012
30.09.2011 13:47 Konkurs ofert na 2011 rok
07.06.2011 09:42 Ogłoszenia
31.05.2010 14:31 Ogłoszenia o konkursie
20.05.2010 13:21 Zapytania ofertowe
24.02.2010 15:29 Konkurs ofert