Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2018 11:55 Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku-Zdroju
13.03.2018 15:05 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanieplanowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
08.03.2018 13:21 PR.09.2.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
26.02.2018 13:38 Wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek - Zdrój - na terenach stanowiących tereny zieleni oraz innych terenach wykorzystywanych jako tereny zielone oraz użyteczności publicznej w granicach miasta Lądek-Zdrój - wskazanych przez Zamawiającego
15.02.2018 12:53 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
22.11.2017 16:17 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
08.11.2017 15:21 Pozysk i zrywka drewna w lasach na terenie Gminy Lądek-Zdrój
24.10.2017 15:04 Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23 m.4 oraz przy ul. Rynek 8 m.6 w Lądku-Zdroju
04.10.2017 14:39 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
04.10.2017 14:37 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.1

1 2 3 4 5 6 następna