Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2022 11:18 Oświadczenia majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2021
13.06.2022 09:28 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za rok 2021
13.06.2022 09:25 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za rok 2021
02.06.2022 14:09 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za rok 2021
29.06.2021 14:45 Oświadczenia majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2020
17.06.2021 14:42 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za rok 2020
17.06.2021 07:55 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za rok 2020
17.06.2021 07:50 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za rok 2020
15.07.2020 13:15 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za rok 2019
03.07.2020 14:17 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za rok 2019
03.07.2020 14:09 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za rok 2019
03.07.2020 12:43 Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2019
10.07.2019 13:45 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju za rok 2018
06.06.2019 14:09 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za rok 2018
06.06.2019 14:01 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za rok 2018
06.06.2019 13:59 Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2018
20.03.2019 14:29 Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
06.02.2019 11:36 Oświadczenia majątkowe władz Gminy za rok 2018 r
28.01.2019 08:33 Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023 r.
05.10.2018 12:50 Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2018 r.
13.06.2018 08:26 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za 2017 rok
13.06.2018 08:22 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju za rok 2017
13.06.2018 08:12 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za 2017r.
13.06.2018 08:00 Oświadczenia majątkowe władz Gminy za rok 2017r
21.03.2018 09:00 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2016r.
19.12.2017 12:15 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2016r.
20.07.2017 10:15 Oświadczenia majątkowe władz Gminy za 2016 r .
19.07.2017 14:28 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za 2016 r.
30.03.2016 11:53 Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
30.03.2016 11:52 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok
30.03.2016 11:52 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2015 r.
30.03.2016 11:51 Oświadczenia majątkowe władz gminy za 2015 rok
23.06.2015 15:03 Oświadczenia majątkowe związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w trakcie kadencji
23.06.2015 14:52 Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
02.06.2015 08:57 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2014 rok
02.06.2015 08:54 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2014 r.
02.06.2015 08:36 Oświadczenia majątkowe władz gminy za 2014 rok
08.04.2015 13:03 Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji
08.04.2015 12:34 Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
08.04.2015 12:30 Oświadczenie majątkowe Burmistrza Lądka-Zdroju na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
14.10.2014 14:00 Oświadczenie majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2014 r.
14.10.2014 13:44 Oświadczenie majątkowe Burmistrza na zakończenie kadencji 2014 r.