Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2021 09:47 IF.6331.4.2021.408 Sporządzenie 2 opinii w zakresie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczących ustalenia czy doszło do naruszenia stosunków wodnych
27.08.2021 15:36 WR.260.2.2021.206 Zarządzanie projektem partnerskim „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”
02.07.2021 10:39 WR.260.1.2021.206 Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w związku z realizacją projektu nr RPDS.08.02.00-02-0137/18 pn. „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy!”
28.06.2021 11:47 Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2021
13.05.2021 10:24 Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Trzebieszowicach
28.04.2021 12:38 Adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie - etap II
08.04.2021 13:40 WR.7234.02.2021.203 Remont dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych oraz gospodarstw, o nawierzchni gruntowo – kamiennej na terenie gminy Lądek – Zdrój oraz dostawa z kamieniołomów w Romanowie lub Lutyni materiału kamiennego na teren sołectw
08.04.2021 13:38 WR.7234.01.2021.203 Cząstkowe remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Lądek - Zdrój – 2021 rok
01.12.2020 15:12 Wykonanie placu zabaw w Konradowie
01.12.2020 13:47 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu Gminy Lądek-Zdrój
11.09.2020 14:13 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej na zadanie: Przebudowa muru cmentarnego - dokumentacja
07.07.2020 13:22 Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
19.06.2020 09:59 Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw
27.05.2020 12:14 WR.271.ZO.1.2020.206 Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
12.03.2020 14:05 WR.7234.03.2020.203 Cząstkowe remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Lądek - Zdrój – 2020 rok
12.03.2020 14:04 WR.7234.02.2020.203 Remont dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowo – kamiennej na terenie gminy Lądek – Zdrój oraz dostawa z kamieniołomu w Romanowie materiału kamiennego na teren sołectw
02.03.2020 13:36 WR.270.1.2020.206 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Zakup wyposażenia biurowego i gospodarczego do Domu Zdrojowego
27.02.2020 15:38 Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
25.11.2019 13:58 Zapytanie ofertowe - ZAPEWNIENIE OPIEKI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM
25.11.2019 13:57 Zapytanie ofertowe - ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSC W SCHRONISKU
25.11.2019 13:55 Zapytanie ofertowe - ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM GOSPODARSKIM MIEJSCA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
25.11.2019 13:53 Zapytanie ofertowe - ODBIÓR TRANSPORT UTYLIZACJA ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT
30.10.2019 15:19 Zapytanie ofertowe - nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw
15.10.2019 14:09 WR.271.ZO.4.2019.206 Opracowanie „Analizy Ekonomiczno-Technicznej Inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju o mocy do 8MWp wraz z niezbędna infrastrukturą”
06.09.2019 08:08 Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. Białą Lądecką w Lądku – Zdroju ul. Langiewicza, ul. Widok, w Trzebieszowicach i Radochowie oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Lądecką
20.08.2019 09:38 WR.7234.06.2019.203 Przebudowa chodnika w parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 o. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń
09.08.2019 09:39 WR.7234.05.2019.203 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119805D - ul. Kościelnej w Lądku – Zdroju”
08.08.2019 12:03 Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie przeglądu technicznego placów zabaw
18.07.2019 14:46 WR.7234.04.2019.203 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119805D - ul. Kościelnej w Lądku – Zdroju”
15.07.2019 10:50 Zakup, transport i montaż urządzeń na place zabaw i siłowni zewnętrznych
02.07.2019 09:21 WR.7234.03.2019.203 Przebudowa chodnika w parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 o. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń
12.06.2019 13:49 WR.ZO.271.3.2019.206 Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju (II)
05.06.2019 12:41 WR.7011.2.2019.204 Rekonstrukcja podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach
29.05.2019 10:33 Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lądek-Zdrój
29.05.2019 08:30 Zapytanie ofertowe - rozeznanie cenowe plac zabaw
02.05.2019 12:53 WR.ZO.271.1.2019.2016 Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju w ramach projektu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Dworca Kolejowego w Lądku-Zdroju w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, poddziałanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
27.03.2019 14:46 Zapytanie ofetowe - Budowa wiaty edukacyjnej drewnianej pn. " EkoStacja" na terenie Szkoły Podstawowej nr 1
22.03.2019 13:23 Zapytanie ofertowe - Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Lądek-Zdrój
14.03.2019 14:04 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej na zadanie: renowacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter
12.03.2019 14:30 Zapytanie ofertowe - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w 2019r.
12.03.2019 14:30 Zapytanie ofertowe - Remonty dróg lokalnych wewnętrznych na terenie Gminy Lądek - Zdrój w 2019r.
05.03.2019 10:28 Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych
04.01.2019 16:54 Zapytanie Ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego „Odbudowa spalonej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 4 w Lądku- Zdroju”
15.10.2018 14:43 Zapytanie ofertowe - Na zakup, transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą
03.10.2018 08:54 Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wiejskim gminy Lądek-Zdrój
24.09.2018 14:25 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: "zebudowa drogi gminnej - ul. Cichej w Lądku-Zdroju" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ul. Storczyków w Lądku-Zdroju"
24.09.2018 14:24 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: "zebudowa drogi gminnej - ul. Cichej w Lądku-Zdroju" oraz "Przebudowa drogi gminnej
21.09.2018 12:05 Zapytanie ofertowe - Na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
27.07.2018 07:12 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą
26.07.2018 15:14 WYKONANIE INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWANIA POŻARU ORAZ INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU RATUSZA MIEJSKIEGO , UL. RYNEK 31, 57-540 LĄDEK ZDRÓJ
19.07.2018 08:48 Zaprojektowanie miasteczka ruchu drogowego na dz. nr 304/25 obręb 0003 Stare Miasto w Lądku-Zdroju
16.07.2018 12:23 Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na terenie działek nr 268 i 255/2 z utwardzeniem terenu działki nr 282 obręb Lądek – Zdrój – miasto AM-6
05.07.2018 08:45 Zapytanie ofertowe - Adaptacja gotowego projektu świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach na dz.728/6 odr. Lądek-Zdrój obszar wiejski- opracowanie w granicach działki. Opracowanie powinno zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opracowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
27.06.2018 15:15 Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn. ewid. 020808 4 Lądek-Zdrój - miasto, obręb:0003 Stare Miasto"
23.05.2018 14:49 Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez budowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej"
09.05.2018 14:46 Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na zadanie : Remont oraz zmiana funkcji użytkowej budynku dawnej szkoły, na salę spotkań w Konradowie 26, Gmina Lądek-Zdrój obszar wiejski dz. nr 427
07.05.2018 13:01 Zapytanie ofertowe - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek-Zdrój w roku 2018
11.04.2018 09:00 Zapytanie Ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego „Odbudowa spalonych kamienic przy ul. Kościelnej nr 2 i nr 6 w Lądku- Zdroju”
10.04.2018 14:20 Zapytanie ofertowe - Realizacja instalacji oświetleniowej zewnętrznej, iluminacji w Arboretum, w Lądku-Zdroju
10.04.2018 08:00 Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2020, z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii
21.03.2018 09:00 Zapytanie ofertowe - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i redukcji koron drzew
22.02.2018 09:30 Zapytanie ofertowe - Zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym od dnia 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2020r.
14.02.2018 14:37 Zapytanie ofertowe - Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych z terenu miasta Lądek - Zdrój
29.01.2018 12:05 Zapytanie ofertowe - dotyczące sporządzenia opinii w toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym na podst. art 29 ust 4 Prawa Wodnego
26.10.2017 14:57 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lądek-Zdrój
04.09.2017 13:00 Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 626 i 125 AM_1 z elementami małej architektury na Przełęczy Lądeckiej obręb 004 Lutynia
23.08.2017 10:00 Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263 - II
11.08.2017 08:30 Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
11.08.2017 07:50 Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
27.07.2017 13:30 Zapytanie ofertowe -wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia Altany Koncertowej
24.07.2017 12:23 Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
20.07.2017 15:19 Zapytanie ofertowe - zakup i montaż lamp solarnych
07.07.2017 12:14 Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie nieruchomości
07.07.2017 11:35 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości
12.06.2017 15:23 Zapytanie ofertowe - zakup i montaż urządzeń na place zabaw
12.06.2017 15:22 Zapytanie ofertowe zakup wyposażenia dla sołectw
12.06.2017 15:20 Zapytanie ofertowe - wykonanie nawierzchni pod plenerową konstrukcję
11.05.2017 07:43 Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek - Zdrój w roku 2017
11.05.2017 07:41 Zapytanie ofertowe - wykonanie placów zabaw
24.03.2017 10:08 Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt
13.03.2017 12:13 Zapytanie ofertowe - Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości, dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Lądek-Zdrój w gminie Lądek-Zdrój
01.02.2017 11:59 Zapytanie ofertowe - zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym w roku 2017
01.02.2017 11:57 Zapytanie ofertowe- zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym w roku 2017
01.02.2017 11:55 Zapytanie ofertowe - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt
14.12.2016 10:39 Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
18.07.2016 07:55 Zapytanie ofertowe - zakup, transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
13.07.2016 10:56 Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek - Zdrój w roku 2016
20.06.2016 14:34 Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy
09.05.2016 14:06 Zapytanie ofertowe - wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową
06.05.2016 11:48 Zapytanie ofertowe - publikacja informacyjnego artykułu prasowego
31.03.2016 13:00 Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów
31.03.2016 12:59 Zapytanie ofertowe - wykonanie nasadzeń krzewów i bylin
24.03.2016 09:01 Zapytanie ofertowe - wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową
22.03.2016 08:22 Zapytanie ofertowe - publikacja informacyjnego artykułu prasowego w gazecie o zasięgu lokalnym
18.03.2016 13:59 Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych - ulotki i plakaty
17.02.2016 13:54 Zapytanie ofertowe-wycinka i pielęgnacja drzew
26.01.2016 08:24 Zapytanie ofertowe - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka - Zdroju na lata 2016 - 2020
12.01.2016 15:15 Zapytanie ofertowe - zapewnieniu opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym w roku 2016
12.01.2016 14:58 Zapytanie ofertowe - zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym w 2016 roku
12.01.2016 14:52 Zapytanie ofertowe - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt w 2016 roku

1 2 następna